УПРАВА

Директор: Виолета Вукићевић

мејл: direktor.osis@edu.eprosveta.rs

телефон: 060 7555360

Секретар: Александра Дроздовски

мејл: sekretar.osis@edu.eprosveta.rs

телефон: 060 7555362

Шеф рачуноводства: Драгица Терзић

мејл: blagajna.osis@edu.eprosveta.rs

телефон: 060 7555364

Благајна: Сања Новаков

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Педагог: Биљана Јовичић

Библиотекар: Бранислава Томић
 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик, Српски језик и књижевност: Ивана Костић, Миљана Ђорђевић 

Енглески језик: Светлана Машовић, Биљана Ракић

Француски језик: Предраг Вучковић 

Италијански језик: Сандра Трипковић, Јелена Сиришки

Географија: Мирјана Спирковић  

Историја: Сања Бабић

Математика; Информатика и рачунарство: Александра ЖижићЖељка Андрић  

Физика: Игор Димитријевић, Светлана Кајтез

Хемија: Мира Баранин

Биологија: Јелена Корићанац

Техничко и информатичко образовање; Техника и технологија: Тања Пузовић 

Музичка култура: Нина Буден

Ликовна култура: Светлана Секуловић

Физичко и здравствено васпитање; Изабрани спорт; Обавезне физичке активности: Иван Мишкељин

Верска настава: Тома Ивковић

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Наставник разредне наставе I1Јелена Ракић

Наставник разредне наставе I2Милица Јањић

Наставник разредне наставе II1Данка Арсенијевић

Наставник разредне наставе II2: Душанка Калкан

Наставник разредне наставе III1Весна Јовчић

Наставник разредне наставе III2: Далиборка Симић

Наставник разредне наставе IV1Јована Палевић

Наставник разредне наставе IV2: Сузана Мирчетић Дошен

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Наставник разредне наставе : Милош Перић

Наставник разредне наставеДејан Адамовић

Наставник разредне наставе: Наташа Стојнић