УПРАВА

Директор: Виолета Вукићевић

мејл: direktor.osis@edu.eprosveta.rs

телефон: 060 7555360

Секретар: Александра Дроздовски

мејл: sekretar.osis@edu.eprosveta.rs

телефон: 060 7555362

Шеф рачуноводства: Драгица Терзић

мејл: blagajna.osis@edu.eprosveta.rs

телефон: 060 7555364

Благајна: Сања Новаков

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Педагог: Биљана Јовичић

Библиотекар: Бранислава Томић/ Предраг Вучковић
 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик и књижевност: Ивана Костић, Миљана Ђорђевић 

Енглески језик: Светлана МашовићБиљана Ракић

Француски језик: Предраг Вучковић 

Италијански језик: Сандра Трипковић, Јелена Сиришки

Географија: Мирјана Спирковић, Тамара Ђорић Шпаровић 

Историја: Сања Бабић

Математика: Жељка Андрић, Александра Жижић  

Информатика и рачунарствоЖељка Андрић, Александра Жижић  

Физика: Игор Димитријевић, Светлана Кајтез

Хемија: Мира Баранин

Биологија: Јелена Корићанац

Техника и технологија: Никола Буцало 

Музичка култура: Нина Буден

Ликовна култура: Светлана Секуловић

Физичко и здравствено васпитање: Иван Мишкељин

Обавезне физичке активности: Иван Мишкељин

Верска настава:

Грађанско васпитање: Биљана Ракић

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Наставник разредне наставе I1Весна Јовчић

Наставник разредне наставе I2Далиборка Симић

Наставник разредне наставе II1Јована Палевић

Наставник разредне наставе II2: Сузана Мирчетић Дошен

Наставник разредне наставе III1Јелена Ракић

Наставник разредне наставе III2: Милица Јањић

Наставник разредне наставе IV1Данка Арсенијевић

Наставник разредне наставе IV2: Душанка Калкан

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Наставник разредне наставе  I1Наташа Стојнић

Наставник разредне наставе I2Дејан Адамовић

Наставник разредне наставе II разред:  Милош Перић