ПСИХО ЦЕНТАР ММ из Ниша, где су говорили о стресу, анксиозности, депресивности, начину превазилажења стресних ситуација.

Чланови овог тима су др Марго Божиновић Станојевић...