Контакт подаци

Адреса:
Гаврила Принципа 42 11000 Београд

Директор: Виолета Вукићевић
мејл: direktor.osis@edu.eprosveta.rs
телефон/факс: 060 7555360

Секретар: Александра Дроздовски
мејл: sekretar.osis@edu.eprosveta.rs
телефон: 060 7555362

Шеф рачуноводства: Драгица Терзић
мејл: blagajna.osis@edu.eprosveta.rs
телефон: 060 7555364

Електронска пошта:
os.isidoras@edu.eprosveta.rsЛице задужено за заштиту података о личности

Дана 21.08.2019. године, Одлуком директора ОШ „Исидора Секулић“ дел.бр. 6-286 ,сагласно одредбама Закона о заштити података о личности одређено је лице за заштиту података о личности у oсновној школи „Исидора Секулић” из Београда, и то :
     Александра Дроздовски, дипломирани правник запослена у ОШ „Исидора Секулић “ на пословима секретара школе.
     Контакт телефон је 060/7555362.