Безбедност

Школа је безбедно место за све ученике.

У просторијама, ходницима и школском дворишту обезбеђени су:

- јутарњи прихват деце од 7 часова

- стална дежурства наставника

- школски полицајац

- видео надзор