Безбедност

Школа је безбедно место за све ученике.

У просторијама, ходницима и школском дворишту обезбеђени су:

  •  јутарњи прихват деце од 7 часова
  • стална дежурства наставника
  • школски полицајац
  • видео надзор