Координатор пројекта заједно са наставницима наше школе који су прошли прву фазу пројекта одржали су обуку наставницима из 8. београдске гимназије.

Обука је подразумевала да се наставници блиско упознају са кључним компентенцијама пројекта, сврхом и како га имплементирати кроз наставне као и ваннаставне активности.
Добили...

Основна обука за учитеље
Одржана је обука за учитеље. Ућитељи су блиско упознати са пројектом и његовом сврхом. Упознти су са
процесом имплементације како у наставним тако и у ваннаставним активностима.
Такође су могли да погледају неколико дневних припрема часова за стране језике.
На крају ове обуке су добили примере...