Обука за наставнике VIII београдске гимназије

Објављено
Преузми Документ

Координатор пројекта заједно са наставницима наше школе који су прошли прву фазу пројекта одржали су обуку наставницима из 8. београдске гимназије.

Обука је подразумевала да се наставници блиско упознају са кључним компентенцијама пројекта, сврхом и како га имплементирати кроз наставне као и ваннаставне активности.
Добили су упуства на који начин треба да направе Акциони и буџетски план. Како да имплементирају то у Годишњи план рада школе и још неколико кључних информација које су им потребне за рад на овом прјекту.