www.upis.mpn.gov.rs. На сајту можете пронаћи следеће информације:

  • Подаци о ученицима (подаци из централне базе на основу којих ће ученици бити рангирани) 
  • Основне школе (подаци о школама, ученицима и њиховој...