Важно обавештење за ученике 5, 6. и 7. разреда

У циљу упознавања ученика и родитеља о благовременој припреми и организацији образовно-васпитног рада за период након 01.06.2020. године  обавештавамо вас о изменама и допунама Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину.

Настава на даљину за све разреде завршава се 31.05.2020. године.

У периоду од понедељка 08.06.2020. године до понедељка 15.06.2020. године школа припрема распоред посебних часова наставе по разредима за ученике петог, шестог и седмог разреда сваког радног/наставног дана. Предвиђени су одвојени термини у трајању од 90 минута по разреду. Овакав облик наставе односи се на ученике који нису задовољни предлогом закључне оцене и који сматрају да могу да покажу бољи ниво постигнућа из одређеног предмета.

Ученици који су задовољни предложеним закључним оценама из наставних предмета немају потребу да долазе на ове часове.

У намери да похађају посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељењског старешину. Детаљан распоред часова биће формиран на крају месеца маја, након предложених оцена од стране предметних наставника  и након исказаног броја заинтересованих ученика да покажу виши ниво знања у односу на предложену оцену.

О свим додатним информацијама благовремено ћемо вас обавештавати. 

Препоручујемо да редовно пратите сајт школе, јер ће све званичне информације ту бити објављене.

 

                                                                                                                                                                           Управа школе