Упис првака

 

ПРОЦЕДУРА УПИСА ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

У први разред основне школе уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.  

 

То значи да се школске 2023/24. године уписују деца која су рођена у периоду од 01. марта 2016. до 01. марта 2017. године.

 

Министарство просвете у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу саопштило је да ће упис деце у први разред бити обављен у периоду од 1. априла до 31. маја 2023. године преко доступне услуге Заказивање термина за упис и тестирање детета на порталу еУправа.

Уколико родитељ не жели или нема могућности да закаже термин електронским путем, може се обратити овлашћеном лицу школе које ће у име родитеља заказати термин кроз апликацију.  

 

Родитељи приликом уписа детета не подносе ниједан документ у папирном облику - подаци из матичних књига рођених, евиденција пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем.

У скалду са наведеним, родитељ/законски заступник деце стасале за упис у први разред у ОШ „Исидора Секулић“ дете може уписати на три начина:

1) Електронским путем, директно преко портала еУправа, апликације е Заказивање термина за упис и тестирање детета у основну школу;

2) Посредно, достављањем потребних података овлашћеном лицу школе - секретару на имејл адресу: sekretar.osis@edu.eprosveta.rs које ће потом уностити податке у апликацију е Заказивање термина за упис и тестирање детета у основну школу на Порталу еУправа;

3) Достављањем потребних података на службени телефон овлашћениг лица ОШ Исидора Секулић 060 7555 362, (сваког радног дана 9.00 - 14.00) које ће потом уностити податке у апликацију е Заказивање термина за упис и тестирање детета у основну школу на Порталу еУправа.

Подаци које ће родитељ/законски заступник достављати мејлом или телефоном овлашћеном лицу школе су:

1) Име, презиме и ЈМБГ детета

2) Име, презиме и ЈМБГ једног родитеља

3) Мејл адреса

4) Контакт телефон

 

 

Погледајте кратки промотивни филм о нашој школи.

 

 

ДОБРО ДОШЛИ ПРВАЦИ У ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ!

Хвала на поверењу!