Припремно предшколско одељење

У ОШ „Исидора Секулић" постоји припремна предшколска група. Програм је бесплатан и верификован од стране Министарства просвете. Намењен је деци предшколског узраста. Школа издаје уверење о завршеном програму.

У топлој и срдачној атмосфери коју гради тим: васпитач, стручни сарадници (педагог, библиотекар) уз индивидуалан приступ детету и примену савремених система учења, стремимо ка остварењу следећих циљева и идеја:

- подстицање индивидуалности, самосталности

- развој комуникационих вештина социјализације

- развој емотивне стабилности и позитивне слике о себи

- развој креативности

- стицање различитих искуства

- очување здравља деце и подстицање правилног телесног развоја

Програм је организован у модерном и функционалном простору који се налази у посебном крилу у оквиру школе. Број деце у групи је оптималан и омогућава васпитачу да реализује програм на групном и индивидуалном нивоу. У школи су два пута недељно организовани часови за предшколце који су бесплатни. Организоване су и посете школском логопеду. Такође, два пута недељно користимо фискултурну салу. Осим страног језика за децу су организоване и друге активности као што су:

- школа шаха

- карате

- кошарка

- школа глуме

У сарадњи са родитељима организујемо

- излете

- посете позоришту, биоскопу...