Посета Железничком музеју

Ученици петог разреда данас су посетили Железнички музеј. Имали су прилику да се упознају са историјом развоја железничког саобраћаја. Видели су макете возова, локомотивске таблице, униформе, капе, сигналне светиљке и фењере, збирку железничких сатова, али и фотографије, историјску грађу и друге експонате који чине сталну поставку овог седамдесетогодишњег музеја.