Почетак школске 2020/2021. године

Поштовани родитељи,

Настава у ОШ "Исидора Секулић" се од септембра остварује према Посебном програму образовања и васпитања, уз поштовање мера безбедности и заштите у складу са препорукама надлежних органа и институција, које су на снази у време реализације.

Сви ученици, наставно и ненаставно особље су обавезни да носе заштитне маске  у просторијама школе и одржавају физичку дистанцу.

Родитељи не улазе у просторије школе.

На улазу се сваког дана  ученицима мери температура даљинским топломером. 

У случају повишене температуре или уколико се примети неки од симптома болести, ученик ће бити изолован у посебној просторији до доласка родитеља.

У случају примећених било којих симптома Ковида 19, код детета или у породици, родитељ је дужан да истог дана обавести одељењског старешину о недоласку детета у школу. Школа тј. овлашћено лице води евиденцију на дневном нивоу и обавештава надлежне институције и Министарсво.

Све учионице и школске просторије се свакодневно проветравају  и дезинфикују пре уласка ученика и између група.

У свакој учионици  се налазе дозери са дезинфекционим средством. Клупе су распоређене на дистанци од 1 метра.

Наставни час траје 30 минута, мали одмори 5 минута, а велики 15 минута.

Јутарњи прихват ученика од 7.00 часова.

Припремно предшколски програм се остварује са групом у пуном саставу у периоду од 8.30 до 11.30 часова.

 

Настава се остварује према следећим моделима:

 

Модел организације наставе у првом циклусу (1 - 4. разреда) 

Настава  се остварује са одељењима у пуном саставу, без дељења на групе у трајању 4 часа дневно, за ученике који су одабрали да наставу прате у школи.

Настава  почиње у 8.30 часова према редовном распореду часова  и према Посебном програму образовања и васпитања.

Ученици користе улаз из школског дворишта.

Боравак почиње у 11.00 за ученике чији су родитељи  радно ангажовани уз доношење потврде од стране послодавца. У школи је организован ручак за ученике у боравку по групама од 12.00 до 13.00 часова. Ученици који наставу прате онлајн, прате ТВ часове и имају образовну подршку од стране учитеља преко изабране платформе за учење. Праћење и вредновање постигнућа ученика обављаће се у току непосредног образовно – васпитног рада  и у току остваривања наставе на даљину у складу с прописима.

Родитељки састанци за ученике 1. разреда су у просторијама школе 31.08.2020. у 16 часова.

Родитељски састанци од 2. до 4. разреда су у термину и на начин који одреди наставник.

 

Модел организације наставе у другом  циклусу (5 – 8. разреда)

Настава се остварује са смењивањем група током седмице ( група А и група Б ) за сва одељења  према редовном распореду часова и Посебном програму образовања и васпитања.

Сва одељења ће бити подељена на две групе А и Б, уз уважавање породичних  услова, да ученици из истих породица буду у истој групи. Којој групи припада ученик, родитеље ће обавестити одељењски старешина.  

Првог дана група А прати наставу у школи према распореду часова, група Б прати наставу путем ТВ часова. Следећег дана се смењују, група Б прати наставу у школи, група А прати наставу путем ТВ часова, што значи да ученик долази у школу сваког другог дана.

 

Распоред долазака

дан датум група
уторак 1.9. А
среда 2.9. Б
четвртак 3.9. А
петак 4.9. Б
понедељак 7.9. А
уторак 8.9. Б
среда 9.9. А
четвртак 10.9 Б
петак 11.9. А

 

Ученици користе улаз из школског дворишта за фискултурну салу, како не би дошло до мешања са ученицима млађих разреда који остају у боравку. 

Ученици прате наставу у кабинету одељењског старешине и не мењају учионице.

Настава почиње у 12.00 часова у трајању од највише 5 часова (за ученике 5, 6. и 7. разреда), за ученике 8. разреда 6 часова.

 5. час се завршава у 15.05 часова.

Ученици који наставу прате онлајн, прате ТВ часове и имају образовну подршку од стране наставника преко изабране платформе за учење. Праћење и вредновање постигнућа ученика обављаће се у току непосредног образовно – васпитног рада  и у току остваривања наставе на даљину у складу с прописима.

За све ученике у другом циклусу школа пружа додатну подршку кроз пројекат Обогаћеног једносменског рада, а према интересовањима ученика, односно могућност долажења од 8.30 часова, остајања после 15 часова и непосредно праћење наставе у школи.   

Потребно је обавестити одељењске старешине.

За ученике 5. разреда се организује родитељски састанак 31.08.2020 године у 17.30 ч у просторијама школе.

За ученике од 6. од 8. разреда родитељски састанци су у термину и на начин који одреди одељењски старешина.

 

Желимо свима успешан почетак школске године, да будемо одговорни и здрави!