Осигурање ученика за шк. 2022/2023. годину

Обавештавамо све заинтересоване да је на почетку шк. 2022/2023. године Савет родитеља ОШ „Исидора Секулић” у поступку избора понуђача за осигурање ученика изабрао „АМС осигурање” Београд, где је одређена премија осигурања по ученику од 350,00 динара.

Уговор о осигурању је закључен на основу Општих услова за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), Посебних услова за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде) и Табеле за утврђивање процента опште радне способности осигураника као последице несрећног случаја.

Све потребне информације можете погледати на следећим линковима:

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Допунски услови за осигурање ученика

Табела за утврђивање процента опште радне способности осигураника као последице несрећног случаја

Изјава о начину исплате накнаде штете

Одштетни захтев пријава незгоде

Предуговорне информације

Упутство за пријаву штете