Радионица о Предузетничком учењу

Објављено

У оквиру процеса праћења и спровођења Аката о малим предузећима на Западном Балкану и у Турскоj, Република Србија има обавезу извештавања о усклађености са десет основних принципа овог документа. Праћење спроводе Европска комисија, Организација за економску сарадњу и развој (OECD), Европска банка за обнову и развој (EBRD),  Европска Тренинг Фондација (ETF) и Центар за предузетничко образовање у југоисточној Европи (SEECEL), док је координатор извештавањаa на националном нивоу Министарство привреде. Као представник основног образовања и као координатори пројекта овој радионици присуствовали су координатори школа Биљана Сатнојевић из наше школе и Слађана Живковић из ОШ "Вселин Маслеша". На основу унапред дефинисаних индикатора радили су процену усклађености за областпредузетничког образовања. Радионица је одржана са представницима ЕТF http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/home  и SEECEL http://www.seecel.hr/