Радни састанак

Објављено

У циљу унапређивања образовања и васпитања, првенствено у области предузетништва и иновација, Европска пословна школа "Милутин Милаковић", Српска академија иновационих наука и Завод за унапређивањеобразовања и васпитања уз Радио Фокус, као медијиског спонзора, заједно са основним школама "Свети Сава", "Исидроа Секулић", "Веселин Маслеша", "Мика Петровић Алас", "Светозар Марковић", "Франце Прешерн", "14 Октобар", "Коста Абрашевић" и "Кралј Петар I" реализовали би активности на унапређивању предузетништва и иновација.

Ученици седмог и осмог разреда присуствоваће и проћи кроз следеће активности:

- радионице и предавања из области предузетништва
-посета Народној банци Србијје и другим фирмама, банкама ради упознавања са практичним искуствима
- Учешће у вршњачким радионицама
- припремање одређених тематских изложби
- Дружење са академицима и иноваторима
- посете занатлијама
- Организовање квизова и такмичења (градско такмичење у изради пословних планова и др)
- примена иновација у настави и наставном програму
- дружење на једнодневном излету (посета основних школа у Војводини, где би се реализовале вршњачке радионице)