Пример добре праксе

Објављено

На Сајму образовања и наставних средстава, 26 - 30. октобра 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествовало је као излагач. Представили су различите теме образовања, покривајући све нивое образовања од предшолског до универзитетског. Планирано је да буду представљени примери модула дуалног образовања, примери добре праксе успешних школа, пројеката, развоја предузетништва у образовању. Наша школа је учествовала у излагању и представила је своје искуство у увођењу и примени ђачког предузетничког учења, како у настави тако и у ваннаставним активностима.