Посета ОШ "Милан Благојевић" нашој школи

Објављено

19.02.2015. посетили су нас чланови предузетничког тима из ОШ "Милан Благојевић" из Лучана којима смо ми ментори. Гостима смо припремили предавање о томе како ће на најбољи начин имплементирати предузетништво кроз наставу. Приказали смо им неке од активних метода које могу користити у корелацији са предузетништвом - SWAT анализа, обрнута учионица, мапе ума и неке од начина давања повратних информација. Затим нам је тим из Лучана приказао шта су све они радили у првом полугодишту и шта још планирају. Покзали су нам и њихове планове часова које смо заједно продускутовали.