Посета ОШ "Бранислав Петровић" нашој школи

Објављено

Чланови предузетничког тима из ОШ "Бранислав Петровић" из Слатине посетили су нас 14.05.2015. у оквиру пројекта Предузетништво у основном образовању. Гостима смо припремили предавање о томе како ће на најбољи начин имплементирати предузетништво кроз наставу. Приказали смо им неке од активних метода које могу користити у корелацији са предузетништвом - SWAT анализа, обрнута учионица, мапе ума и неке од начина давања повратних информација. Затим нам је тим из Слатине приказао шта су све они радили током године. Покзали су нам и њихове планове часова које смо заједно продускутовали.