Посета библиотеци "Бора Станковић"

Објављено
Преузми Документ

Ућеници првог разреда у присуству својих наставника и школског библиотекара
посетили су огранак градске библиотеке, библиотеку "Бора Станковић 'у Београду
који је наш први комшија.
Упознали су се са радом библиотеке и библиотекара. Ученици су упознати са свим врстама књига, са правилним коришћењем књига и на који начин библиотекар заводи књиге. Слике ове посете можете погледати на линку http://osisidorasekulic.herokuapp.com/multimedija/galerija/54cdfe27493afd0300da207b