Спремност детета за полазак у школу

Припрема детета за полазак у школу је континуиран процес који се одвија током читавог предшколског периода.

Ипак, много је различитих емоција које прожимају личност вашег детета при поласку у школу, јер је то сусрет са нечим новим и непознатим. Стога је  детету  потребна   ваша помоћ и разумевање. Не осуђујте децу због грешака, јер је и то начин учења. Уместо тога искористите њихове грешке да бисте схватили каква врста  помоћи му је  неопходна.  Прихватите своје дете са свим његовим манама и врлинама како бисте схватили његов јединствен стил учења.

Јер, свако дете је индивидуа која има свој план и начин учења и сазнавања.

И свако  дете напредује и сазрева у складу са својим индивидуалним могућностима. Оно се радује сваком новом сазнању, али не очекујте од њега да зна све као одрасли.

 Основни предуслови да би дете  било  добро адаптирано на школу:

 Физичка и моторичка зрелост - одређени календарски узраст, физичка и моторичка развијеност

Интелектуална зрелост - извесни степен развијености пажње, памћења и различитих облика мишљења...

 Говорна зрелост – овладаност  гласовном структуром правилног говора, практикује све комуникативне функције говора у интеракцији са другима

Социјална зрелост - релативна самосталност при задовољавању својих потреба, оспособљеност за живот у друштву деце и одраслих

Емоционална зрелост - извесна емоционална стабилност и контрола емоција

 Мотивација за учење - интересовање и радозналост за школско учење

Искуство - у смислу реалних информација о школи, њеним правилима  и захтевима који се  постављају пред  ученика...

Зато:

Подстичите дете да вам препричава своје доживљаје, да описује предмете и појаве. Тако ће  његове реченице бити све богатије и садржајније. 

Читајте му песме, приче, бајке, басне, загонетке, питалице, брзалице, бројалице како би усвојило што више речи и побољшало  изговор гласова. 

Објасните му значења речи и омогућите да и само поставља питања.

 Слушајте пажљиво своје дете како би се и оно увидело колико је важно да  вас саслуша

ДА ЛИ ДЕТЕ ТРЕБА ДА ЗНА ДА  ЧИТА  И ПИШЕ ПРЕ ПОЛАСКА У ШКОЛУ?

 Ако дете зна да чита, пише и рачуна, не значи да је спремно за полазак у школу.

Ако дете не зна да чита, пише и рачуна, не значи да није спремно за школу.

 Много је важније да дете поседује емоционалну и социјалну зрелост и да је мотивисано да учи.