Школа по мери детета

Школа, као образовно-васпитна институција, пулсира на свој јединствен начин у коме су испреплетани сусрети одраслих и младих који тек одрастају. Сваки ученик, од тренутка када први пут закорачи у школу и постане ђак, до краја свог средњошколског доба, има природну потребу и жели да је сигуран, безбедан, заштићен, да у контакту са вршњацима и одраслима доживљава међусобно разумевање, уважавање, лепоту, радост и лакоћу дружења и школовања.То су природна права и потребе наше деце али и свих нас одраслих.

Каква је то заправо школа која је по мери деце, школа која им је пријатељ у одрастању и припреми за живот који их очекује?

То је школа у којој се

•поштује личност и индивидуалност сваког ученика; 

•пружа им се безусловна  и континуирана подршка;

•деци се указује поверење да желе и могу да стварају безбедно, сигурно и подстицајно окружење за свој раст и развој;

•омогућавају им се oптимални услови да раде, стварају и мењају себе, друге, окружење, околности, резултате;

 

Оптималан број ученика у нашој школи омогућава да се континуирано и студиозно поклања пажња сваком ученику,  како онима којима је потребна додатна помоћ и подршка у образовању, тако и талентованим ученицима који своје потенцијале остварују у оквиру школе, али и у Регионалном центру за таленте.

Успехе и постигнућа ученика промовишемо, о њима причамо, како би се живела радост и лепота, свима природно дата.  

Промовишемо разне начине, принципе, моделе и технике којима се млади оспособљавају да самостално решавају проблеме, да изазове претворе у прилике за развој позитивних особина потребних сваком појединцу.

Учимо их да развијају истинољубивост, поштење, пожртвованост, дарежљивост, толеранцију, хуманост, марљивост, истрајност, праведност... јер, то су особине  које красе једну особу, било ког узраста. То је саставни део њихових карактера. То је заправо, њихова индивидуалност.

Сви запослени доприносе креирању пријатне атмосфере у школи а то је најбоља основа за превенцију неприхватљивог понашања вршњака.