Eko школа

Еко школе представљају међународни програм еколошког образовања и образовања за будући одрживи развој.

Циљ Еко школа јесте подизање свести ученика, наставника и локалне заједнице о значају очувања животне средине и екологије.

У сарадњи са организацијом Амбасадори одрживог развоја и животне средине и FEE (Foundation for Environmental Education), наша школа покренула је поступак добијања међународног статуса Еко школе.