Распоред писмених задатака за школску 2020/2021. годину

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК 1. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 2. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 3. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК 4. ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
СРПСКИ ЈЕЗИК Миљана Ђорђевић

5. разред

6. недеља

7. разред

8. недеља

5. разред

16. недеља

7. разред

16. недеља

5. разред

26. недеља

7. разред

26. недеља

5. разред

35. недеља

7. разред

37. недеља

СРПСКИ ЈЕЗИК Ивана Костић

6. разред

8. недеља 

7. разред

7. недеља 

8. разред

6. недеља

6. разред

15. недеља

7. разред

16. недеља 

8. разред

15. недеља

6. разред

28. недеља

7. разред

25. недеља 

8. разред

29. недеља

6. разред

34. недеља

7. разред

36. недеља 

8. разред

34. недеља

МАТЕМАТИКА Александра Жижић

5. разред

9. недеља

7. разред

13. недеља

5. разред

20. недеља

7. разред

20. недеља

5. разред

27. недеља

7. разред

27. недеља

5. разред

36. недеља

7. разред

36. недеља

МАТЕМАТИКА Жељка Андрић 

6. разред

9. недеља

8. разред

8. недеља

6. разред

20. недеља

8. разред

20. недеља

6. разред

29. недеља

8. разред

28. недеља

6. разред

37. недеља

8. разред

36. недеља

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Светлана Машовић 12. недеља 33. недеља     
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Биљана Ракић 12. недеља 33. недеља     
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Предраг Вучковић
14. недеља  32. недеља     
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Сандра Трипковић 14. недеља  32. недеља     
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Јелена Сиришки 14. недеља  32. недеља