Распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште шк. 2020/2021. године

  пети разред     
  септембар октобар новембар децембар јануар
Српски језик и књижевност     10.  14, 15.  
Енглески језик  5.       20. 
Математика 2, 5.     14.  
Биологија   9.      
Француски језик          
Италијански језик          
  шести разред
  септембар октобар новембар децембар јануар
Српски језик и књижевност   6.     19, 21.
Енглески језик  5.       20. 
Физика   9.   18.  
Математика   7.   14, 16.  
Биологија     10.    
Француски језик          
Италијански језик          
  седми разред
  септембар октобар новембар децембар јануар
Српски језик и књижевност   6. 12.   21.
Енглески језик  5.        20. 
Физика     13.     20. 
Математика    7.    16.  
Биологија   6. 13.     
Хемија       14.  
Француски језик          
Италијански језик          
  осми разред
  септембар октобар новембар децембар јануар
Српски језик и књижевност  4.   10. 17.   
Енглески језик  5.        20.
Физика  5.    12.     
Математика    6.  13. 17.  
Биологија  4.    13.     
Хемија    7.  10.    
Француски језик    8.       
Италијански језик   9.