Распоред отворених врата за шк. 2022/2023. годину

Отворена врата наставника одржавају се индивидуално, уз претходну најаву одељењском старешини.

Појединачни термини свих наставника школе дати су у табели испод. 

 

 Недељка Радић

припремни предшколски програм среда 11.30-12.15  

 Весна Јовчић

1/1
среда 10.25-11.10
3. час

 Далиборка Симић

1/2
понедељак 09.20-10.05 2. час

 Јована Палевић

2/1
понедељак  11.15-12.00 4. час

 Сузана Мирчетић-Дошен

2/2
четвртак 10.25-11.10 3. час

 Јелена Ракић

3/1
среда  09.20-10.05 2. час

 Милица Јањић

3/2
среда 10.25-11.10 3. час

 Данка Арсенијевић

4/1
понедељак 13.05-13.50 6. час

 Душанка Калкан

4/2  четвртак  09.20-10.05
2. час

 Јелена Корићанац

5/1 биологија

понедељак

11.15-12.00

4. час

 Миљана Ђорђевић

5/2 српски језик и књижевност

уторак

10.25-11.10

3. час

 Жељка Андрић

6/1 математика

информатика и рачунарство

четвртак 11.15-12.00 4. час

 Светлана Машовић

6/2 енглески језик

уторак 10.25-11.10 3. час 

 Биљана Ракић

7/1 енглески језик

грађанско васпитање

уторак 13.05-13.50 6. час

 Александра Жижић

7/2 математика

информатика и рачунарство

среда 11.15-12.00 4. час

 Сандра Трипковић

8/1 италијански језик

уторак 09.20-10.05 2. час

 Ивана Костић

8/2  српски језик и књижевност среда 11.15-12.00 4. час

 Предраг Вучковић

француски језик

библиотека

четвртак 10.25-11.10 3. час

 Јелена Сиришки

италијански језик четвртак 13.05-13.50 6. час

 Никола Буцало

техника и технологија

уторак 10.25-11.10 3. час

 Мирјана Спирковић

географија среда 12.15-13.00 5. час

 Тамара Ђорић Шпаровић

географија уторак 09.20-10.05 2. час

 Сања Бабић

историја

свакодневни живот у прошлости

петак 10.25-11.10 3. час

 Игор Димитријевић

физика четвртак 12.15-13.00 5. час

 Светлана Кајтез

физика четвртак  11.15-12.00  4. час

 Мира Баранин

хемија петак 11.15-12.00
4. час

 Иван Мишкељин

физичко и здравствено васпитање

четвртак 12.15-13.00

5. час

 Нина Буден

музичка култура

хор

уторак  12.15-13.00  5. час

 Светлана Секуловић

ликовна култура

цртање, сликање и вајање

 четвртак
10.25-11.10 3. час

 Милош Пуача

верска настава четвртак 13.05-13.50 6. час