Календар образовно-васпитног рада за шк. 2022/2023. годину

 Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

 • Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 30. децембра 2022. године.
 • Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године.
 •  

  Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда.

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

 • Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак, 20. јануара 2023. године.
 • Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у уторак, 18. априла 2023. године.
 • За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023. године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године.

 

Државни празници - нерадни дани:

 • 11. новембар 2022.  Дан потписивања мира у Првом светском рату
 • 15. и 16. фебруар 2023.  Дан државности Србије
 • 1. и 2. мај 2023. Међународни празник рада